Bibliotek

test 2.jpg

På biblioteket møter du Wenke

Skolebiblioteket kan tilby:

 • et godt utvalg i leksikoner og oppslagsverk.
 • veiledning og råd i søking av informasjon.
 • lese- og studieplasser, hvor man har læremidler og oppslagsverk lett tilgjengelig
 • Tidsskrifter som Illustrert Vitenskap
 • Et bra utvalg i både faglitteratur og skjønnlitteratur
 • Stoff til ulike prosjektarbeid

Mål for skolebiblioteket:

 • være en ressurs i opplæringa og bidra til leselyst
 • være et samlingssted for kunnskap og kommunikasjon
 • være nært knyttet til samtidens IKT-utvikling
 • tilrettelegge for tema- og prosjektarbeid
 • støtte nye undervisningsformer  

Sist oppdatert 03.05.2021