PP-tjenesten

PPT-HELSE KONTOR.jpg

Ta kontakt med PPT hvis du:

  • Har store faglige utfordringer og/eller trenger hjelp til å få faglige tilrettelegginger.
  • Ønsker utredning i forhold til fagvansker og/eller lærevansker.
  • Trenger en samtalepartner.
  • Har behov for kontakt med andre hjelpeinstanser som f.eks BUP (barne- og ungdomspsykiatrien).
  • Ønsker hjelp til å forbedre læringsmiljøet i din klasse.
  • Trenger tips ift lese- og læringsstrategier.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver Hanne Skilleås

Treffes på kontoret i første etasje i allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Torsdag 08.00 – 15.00

Telefon: 72 53 07 48, mobil: 72812038.

Du kan også ta kontakt med Nina Beate Hoøen (PP-rådgiver). Telefon 72 81 28 78, mobil: 9526 23 15

Sist oppdatert 19.04.2018