Hurtiginformasjon til elever

Oversiktsbilde skolen
Foto: Lars Asle Larsen

Er du klar for skolestart? I lenkene under finner du nyttig informasjon. Er det noe du lurer på ta kontakt med skolen.

Foreløpig inntakskalender Trøndelag:   1.gangs inntak 10.juli, Svarfrist  17.juli. 2.gangs inntak 31. juli, Svarfrist 5.august.