Info ved skolestart

Skolen med kirka.jpg

Foreløpig inntakskalender Trøndelag   1.gangs inntak 10.juli Svarfrist  23.juli 2.gangs inntak ca. 9.august Svarfrist 14.august 

Er du klar for skolestart? I lenkene under finner du nyttig informasjon. Er det noe du lurer på ta kontakt med skolen.