Skolestart

Skolestart høsten 2021

Vg1 (første år):

Vi ønsker å invitere elev og foresatte til felles oppstart mandag 16.august kl. 18.00
i Åfjordshallen
Det vil bli en felles orientering i Åfjordshallen med påfølgende elev-/foreldremøte på
Åfjord videregående.
Ordinær undervisning for Vg1-elever starter tirsdag 17.august kl. 07.55.

Vg2 (andre år):

Vi ønsker å invitere elev og foresatte til felles oppstart søndag 15.august kl. 17.00 i
Åfiordshallen.
Det vil bli en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte på Åfjord
videregående.
Ordinær undervisning for alle elever på vg2 er mandag 16.august kl. 10.00.

Vg3 (tredje år):

Ordinær undervisning for alle elever på vg3 er mandag 16.august kl. 10.00.

Sist oppdatert 09.08.2021