Kurs varme arbeider

Kurset er for deltakere som skal ta sertifikatet første gang og for de som fornyer sitt sertifikat.

Godkjent instruktør Norsk Brannvernforening: Idar Ramsø

Våre kurs inkluderer lærebok, kursmateriell og praktisk slokkeøvelse. (Deltakerne bes ta med hensiktsmessige uteklær.)

Et utdrag fra Norsk Brannvernforening sine hjemmesider linket til høyre:

"Krav om sertifikat
Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr."

Ved henvendelser kontakt Åfjord vgs

Sist oppdatert 28.11.2018