Sikkerhetskurs for masseforflytningsmaskiner

Kursene settes opp i samarbeid med MEF (MEF - Maskinentreprenørenes Forbund) 

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (40t) 
Kurset gir førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner. Teorikurset er obligatorisk for alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW (20,4 Hk). 
Mål

Deltakerne skal:

 • Ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner.


Delmål

Deltakerne skal:

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne vise viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk.
 • Kunne bruke ulike betjeningsinnretninger for aktuell masseforflyttingsmaskin.
 • Kunne vise hvordan hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert.
 • Kunne utføre løfting av last på en sikker måte og kjenne til krav vedrørende slangebruddsventil.
 • Kunne bruke løfteredskap på en sikker måte i forhold til valg, brukskontroll og anhuking.
 • Kunne forklare prinsipper for montering, og sikker bruk av ekstrautstyr på aktuelle masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne forklare hvordan masseforflyttingsmaskiner skal sikres under transport.
 • Kjenne til arbeidsområdene for masseforflyttingsmaskiner og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet.
 • Kjenne til de viktigste bruksområdene for aktuelle masseforflyttingsmaskiner.


Hvem kan delta?

 • Alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner (eleven må være fylt 18 år for å få utstedt kompetansebevis).
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kurset.

 

Ved spørsmål kontakt Åfjord vgs eller Idar

Sist oppdatert 28.11.2018