Kurstilbud på Ressurssenteret

Liftkurs, kurs varme arbeider, arbeidsvarslingskurs m.m.

KURSTILBUD ÅFJORD RESSURSSENTER 2018/2019

Kurs i Norsk nivå A2-B1 50 undervisningstimer.
Oppstart tirsdag 16. oktober kl 18.00. Kurssted: Brandsfjord skole, Roan.  Påmelding innen 11. okt

LIFTKURS
onsdag 18. oktober kl 12-19        Åfjord videregående skole
påmelding snarest

KURS VARME ARBEIDER
Fredag 26. oktober kl 08.00      Åfjord videregående skole
Påmelding innen 22.10.

YSK kurs Åfjord 19., 20., 21. oktober, 3. og 4. nov. For påmelding og info se: www.ysk1.no/

ARBEIDSVARSLINGSKURS 1
Torsdag 15. november               Åfjord videregående skole
Påmelding innen 8. november

TRUCKFØRERKURS
Teori 13., 14. og 15. november kl 17-21, praksis i gruppe avtales i etterkant                           Åfjord videregående skole
Påmelding: http://fosen-trafikkskole.no/kursoversikt

KRANKURS

19. og 20.november Modul 1.1
21. og 22. november G11, Stropp og anhuker
23. og 24. november G4 Traverskran
26. og 27. november G20 (Båt) og G8 (Lastebil)
Påmelding innen 7. november

SIKKERHETSKURS FOR MASSEFORFLYTNINGSMASKINER

18., 19. og 20. januar 2019 (helgekurs)

Påmelding innen 7. januar

TEORIFORBEREDENDE KURS AKVAKULTURFAGET – sammen med Guri Kunna videregående skole, Ressurssenter
Kurset er for praksiskandidater, med kurssamlinger Skype på kveldstid etter plan fram til eksamen våren 2019, oppstart 17. oktober

TEORIFORBEREDENDE KURS HELSEARBEIDERFAGET
– «Med ABC til HEA» (www.aldringoghelse.no) med oppstart høsten 2019. Kurset er for praksiskandidater som ønsker fagbrev, ansatt i kommunene i Fosen-regionen og øyrekka. Eget søknadsskjema og mer informasjon fås ved henvendelse.

Påmeldinger og henvendelser:  
epost: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no  tlf 74176800