Vg2 Realfag

  • Programfag (420 timer)
    Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
    Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. Eksempel på to fordypninger: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2.
Vi tilbyr:

Biologi

Fysikk

Kjemi

Matematikk Realfag

Du skal velge ett programfag til (140 timer).

Du kan velge enda et programfag fra realfag (se listen over) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se listen nedenfor).