Eksamensinformasjon

Illustrasjonsbilde eksamen

HØST 2019

Skriftlig eksamen

Kunngjøring av skriftlig trekk onsdag 6. november kl. 09.00.
Fellessensur fredag 3. januar 2020.

Karakterene offentliggjøres så snart sensur er ferdig.

Spørsmål og svar

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram du tar.

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1:  Om lag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til:

I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for medier og kommunikasjon.

Yrkesfaglige studieretninger

Vg1 og Vg2: Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett "fellesfag".

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke få vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Praktisk tverrfaglig eksamen:
Elever som har fått IV – ikke vurdering - i programfag som inngår i tverrfaglig eksamen vil få eksamen annullert. For å få vitnemål/”bestått” kompetansebevis må både programfagene og tverrfaglig eksamen være bestått.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember. Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember. Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen:
Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

  • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
  • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

Du vil normalt få IV i fag med mer enn 10% fravær i løpet av et år. Elever med IV i fag får ikke ta eksamen i faget, men kan melde seg opp som privatist.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Eleven vil imidlertid fortsatt kunne følge undervisningen i faget som for eksempel hospitant. Om du må ta privatisteksamen i noen fag, har du altså ikke rett til underveisvurdering i disse fagene.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

  • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
  • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

På Byåsen videregående skole er vi flere som jobber med eksamen.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Du kan ta kontakt med oss på telefon 74 17 42 10 eller:

Assisterende rektor og eksamensansvarlig


Administrasjonsleder


KonsulentSist oppdatert 18.11.2019