Everyday for foresatte

ist-foresatt-innlogging.jpg

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år blant annet ha tilgang kalender og timeplan, registrere fravær og redigere egen kontaktinformasjon.

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år ha tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Elevens termin-/standpunktkarakter for inneværende skoleår
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å ikke få karakter i fag eller nedsatt i orden/adferd
  • Eventuelt elevens IOP hvis eleven har fått dette
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Les mere på fylkets hjemmsider om hvordan foresatte får tilgang, og logge inn via nettleser.

Last ned appen IST Home som enkelt gir deg oversikt over elevens timeplan og fravær, samt å enkelt kunne registrere fravært for ditt barn.

Sist oppdatert 01.03.2022