Karakterer og klagefrist

Datoer for offentliggjøring og klagefrist våren 2019:

Informasjon kommer senere.

Generell informasjon om offentliggjøring

Standpunktkarakterene og eksamenskarakterene blir tilgjengelig i SkoleArena så snart disse foreligger.

Karakterutskrifter

Alle våre elever får utskrift av sine karakterer til sommeren, og her er litt praktisk informasjon om dette:

Alle elever på VG1 + elever på VG2 ST:
Informasjon kommer senere.

Elever på VG2 yrkesfag:
Informasjon kommer senere.

Elever på VG3 (MK+ST):
Informasjon kommer senere.

Klagefrist for karakterer

Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon. Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

ORDINÆRE KLAGER
Informasjon kommer senere

HURTIGKLAGER
Informasjon kommer senere


Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med informasjonen på skolen for utstedelse av ny dokumentasjon.

Tlf: 74 17 42 10

Sist oppdatert 16.01.2019