Karakterer og klagefrist

Datoer for offentliggjøring og klagefrist våren 2019:

Offentliggjøring av standpunkt for vg3 MK/ST: Torsdag 13. juni
Klagefrist: Søndag 23. juni

Offentliggjøring av standpunkt for Vg1 og Vg2: Torsdag 20. juni
Klagefrist: Søndag 30. juni

Generell informasjon om offentliggjøring

Standpunktkarakterene og eksamenskarakterene blir tilgjengelig i SkoleArena så snart disse foreligger.

Rutine for hvordan du finner karakterene dine i SkoleArena finner du ved å klikke her.

Karakterutskrifter

Alle våre elever får utskrift av sine karakterer til sommeren, og her er litt praktisk informasjon om dette:

Alle elever på VG1 + elever på VG2 ST/ VG2 MK:
Elevene får utdelt karakterprotokoll siste skoledag.

Elever på VG2 yrkesfag:
Kompetansebevis kan hentes i informasjonen på skolen etter kl. 12.00, onsdag 26. juni.
Kompetansebevis som ikke er hentet før fredag 28. juni kl. 13.00 postlegges samme dag.

Elever på VG3 (MK+ST):
Vitnemål kan hentes i informasjonen på skolen etter kl. 12.00, tirsdag 25. juni.
Vitnemål som ikke er hentet før onsdag 26. juni kl. 13.00 postlegges samme dag.

Elever i innføringsklassen:
Vitnemål kan hentes i informasjonen på skolen etter kl. 12.00, onsdag 26. juni.
Vitnemål som ikke er hentet før fredag 28. juni kl. 13.00 postlegges samme dag.

Klagefrist for karakterer

Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.
Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.
Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i klage, blir eksamenskarakteren annulert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter
Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

ORDINÆRE KLAGER
Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema du finner lenger ned på denne siden.

HURTIGKLAGER
Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må være sendt til skolen senest kl. 11.00 tirsdag 25. juni 2019.

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med informasjonen på skolen for utstedelse av ny dokumentasjon.

Tlf: 74 17 42 10

Sist oppdatert 20.06.2019