Karakterer og klagefrist

Datoer for offentliggjøring og klagefrist våren 2018:

Standpunktkarakterer for 3ST og 3MK er offentliggjort 01.06.2018.
Klagefrist er søndag 10. juni kl. 12.00.
Klage må leveres skriftlig, du finner skjema i menyen til venstre.
Les mer om klage på kartakterer nedenfor.

Generell informasjon om offentliggjøring

Standpunktkarakterene og eksamenskarakterene blir tilgjengelig i SkoleArena så snart disse foreligger.
Du kommer deg inn på SkoleArena ved å logge på It's Learning, og klikke på SkoleArena i menyen. Du kan også gå på Skoleportalen og velge "Mine karakterer".
Dato for offentliggjøring og tilhørende klagefrister blir kunngjort fortløpende på toppen av denne siden.

Karakterutskrifter

Alle våre elever får utskrift av sine karakterer til sommeren, og her er litt praktisk informasjon om dette:

Alle elever på VG1 + elever på VG2 ST:
får karakterutskrift fra kontaktlærer etter avslutningen i idrettshallen på siste skoledag (22.06.2018). Kontaktlærer orienterer nærmere om hvordan dette foregår.

Elever på VG2 yrkesfag:
får kompetansebevis, men disse vil ikke være ferdige før skoleslutt. Kompetansebevisene kan hentes i skolens informasjonsskranke, fra onsdag 27.6.2018 til og med 29.6.2018 kl.12.00. Kompetansebevis som ikke er hentet innen da postlegges samme dag.
Ta kontakt med kontoret dersom du ønsker at beviset skal sendes til en annen adresse enn den som er registrert ved skolen.

Elever på VG3 (MK+ST):
får vitnemål eller kompetansebevis, men disse er ikke ferdige før skoleslutt. Vitnemål og kompetansebevis kan hentes i skolens informasjonsskranke innen tirsdag 26.6.2018 kl. 16.00. Kompetansebevis/vitnemål som ikke er hentet innen da blir postlagt samme dag. Ta kontakt med kontoret dersom du ønsker at beviset skal sendes til en annen adresse enn den som er registrert ved skolen.
Avgangselever på ST og MK får utlevert et testvitnemål på avslutningskvelden, og elever som ønsker endringer på sitt vitnemål må ta kontakt med skolen påfølgende dag.

Klagefrist for karakterer

Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon. Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

ORDINÆRE KLAGER
Klagefrist fredag 6. juli 2018.
Alle klager vil være ferdigbehandlet innen søndag 9. september 2018.

HURTIGKLAGER
Klagefrist tirsdag 26. juni 2018 klokken 12.00
Klagebehandlingen gjennomføres i uke 26
Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med informasjonen på skolen for utstedelse av ny dokumentasjon.

Tlf: 74 17 42 10

Sist oppdatert 28.06.2018