Alle eksamener for elever er avlyst

Byåsen vgs.jpg

I dag kom beskjeden om at Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Fra før er det bestemt at alle skriftlige eksamener er avlyst.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

Det betyr at alt fokus nå rettes mot gjennomføring av skoleåret for å sikre grunnlaget for standpunktkarakterene.

For å få gyldig vitnemål må dere ha bestått, 2 eller bedre, på alle standpunktkarakterer.

Deltagelse i aktivitetene i hjemmeundervisningen er helt avgjørende for å kunne sette standpunkt.

Kravene til å sette standpunkt før eksamen bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at standpunkt blir satt helt mot slutten av skoleåret, en oppdatert plan for disse datoer kommer. Halvårsvurderingen som ble satt i første termin er en del av vurderingsgrunnlaget, men først og fremst en viktig underveisvurdering. Den gjenstående tiden av opplæringen er derfor meget viktig for standpunktkarakteren.

Alle elevene skal ha karakter i orden og adferd. De to karakterene baseres som vanlig på en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen.

Privatisteksamen: info om gjennomføring kommer.

Oppstart for VG2 yrkesfag: informasjon kommer i løpet av torsdag.