Påbudt med bruk av munnbind på buss

teaser munnbind.jpg

Tirsdag 17.11.2020 innførte Trondheim kommune påbud om bruk av munnbind i rushtrafikken. Det betyr at alle som tar buss mellom 07.00 og 09.00 samt 14.00 og 17.00 må bruke munnbind. Bryter du påbudet kan du få bot.

Kunnskapsdepartementet har vurder påbudet opp mot gratisprinsippet. Etter departementets vurdering må munnbind i denne sammenheng regnes som individuelt utstyr som den enkelte selv må anskaffe, og vil derfor ikke komme i konflikt med gratisprinsippet.