Byåsen vgs følger fortsatt gult nivå

Byåsen vgs.jpg

Det er økt smitte i Trondheim, men inntil videre fortsetter vi på gult nivå. Det er kommuneoverlege og fylkeslege som gjør den faglige vurderingen og bestemmer tiltaksnivå.

Føringene fra myndighetene er at rødt tiltaksnivå bør innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå. Det skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Tiltakene må vurderes ut fra den lokale situasjonen og i størst mulig grad målrettes mot der smitten skjer. Tilstedeværende på skole er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv.

Vi forsetter altså på gult nivå, men skolen er godt forberedt om vi blir bedt om å gå over til rødt nivå.  Dersom kommuneoverlegen ber oss gå over til rødt nivå, kommer det ny informasjon på skolens hjemmeside.

Minner om de viktigste smitteforebyggende tiltakene:

1. Vær hjemme om du er syk eller har symptomer på Covid – 19.
2. Vask hendene eller bruk antibac ofte. Husk å rengjøre pulten etter bruk.
3. Hold en meters avstand i ganger og kantine.
4. Om mulig unngå kollektivtransport. Merk at kommuneoverlegen anbefaler munnbind på buss.

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune finner dere her:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/smittesituasjonen-ved-de-videregaende-skolene-i-trondelag/

Mvh Frode Øren
Rektor