Skriftlig eksamen er avlyst

Byåsen vgs.jpg

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever.

Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er ikke avklart:

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Vi kommer ut med informasjon så snart dette er avklart.

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret. Som følge av denne situasjonen vil skolen vurdere å endre på planer for heldagsprøver og tidspunkt for karaktersetting, det vil komme ny info om dette.

Mere informasjon finner dere her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/