Elevundersøkelsen

sporreundersokelse-yay.jpg

I perioden 4.11 til 22.11 vil elevene ved Byåsen videregående skole besvare elevundersøkelsen.

Trykk her for å besvare elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel ved skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt av skolen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 Resultatene brukes også av skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om eleven. Dette kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene blir behandler riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og de må følge samme regelverk om personopplysninger.

 Her finner dere mere informasjon om elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet:

 Informasjon til foreldre om elevundersøkelsen

Informasjon til elever om elevundersøkelsen