Go’dagen på Havsteinekra

IMG_3352.JPEG

Klasse 1HO1 var på Havsteinekra helse- og velferdssenter fredag 04.10.19 og hjalp til på Go’dagen som arrangeres årlig.

Med Go’dagen samles alle livsgledekriteriene i en dag. På programmet stod blant annet ulike aktiviteter i hagen, tur med hest og vogn, matservering, kaffe og kaker og musikk ved ulike artister. Elevene hjalp til med rigging, aktivitetene i hagen, servering, dans, omsorg for beboerne og opprydding.