Informasjon ved rødt nivå

Byåsen vgs.jpg

Regjeringa anbefalte søndag 03.01.21 å innføre rødt smittevernnivå ved alle de videregående skolene i landet til og med 19.01.21, og vi følger anbefalingen.

Dette er en informasjon til elever og foresatte med de viktigst punktene for skolehverdagen på rødt nivå.

Rødt nivå innebærer at vi skal holde en meters avstand i alle situasjoner på skolen, også i klasserommet. Det betyr at vi i de fleste tilfeller må dele gruppene/klassene i to. Den ene halvdelen får undervisning på skolen, den andre halvdelen får opplæring hjemme via læringsplattformen Canvas. Opplæringen hjemme kan være både i sanntid med konferanse eller som oppgaver som skal løses. Timeplanen følges for begge gruppene slik at vi holder en struktur på dagen.

Første gruppe møter på skolen tirsdag 5. januar og onsdag 6. januar. Andre gruppe møter på skolen torsdag. Denne gruppen går fram til neste onsdag. Så første gruppe igjen fra torsdag og til neste onsdag. I praksis blir det da en uke på skolen og en uke hjemme med bytte torsdager.
Avdelingsleder/kontaktlærer gir beskjed på Canvas om hvem som skal møte på skolen når.

Skolen er åpen for elever som trenger å hente nødvendige skolebøker og utstyr.

Fraværsregler:

Fravær føres kun for elever som etter planen skal møte på skolen.

Opplæring på hjemmeskole er å betrakte som organisert studiearbeid. Dersom elever ikke oppfyller sine plikter teller det på orden eller adferd, og i verste fall vurderingsgrunnlaget i faget.

Se her for fraværsføring ved rødt nivå

Oppdatert informasjon fra opplæringsdirektøren om rødt nivå

 

Det er svært viktig at vi er nøy med smittevernreglene slik at vi får ned smittetallene i Trondheim:

1. Vær hjemme om du er syk eller har symptomer på Covid – 19.  
2. Vask hendene eller bruk antibac ofte. Husk å rengjøre pulten etter bruk.
3. Hold en meters avstand i ganger og kantine.
4. Hold deg til din gruppe, ikke vær med elever i andre klasser eller utdanningsprogram.
5. Om mulig unngå kollektivtransport. Husk munnbind på buss.

Takk for den gode innsatsen alle gjør for å begrense smitten! 

Mvh Rektor