Informasjon til elever og foresatte

Byåsen vgs.jpg

Informasjon til elever og foresatte om hjemmeundervisningen, oppdatert 24.03.2020

Tirsdag 24.03 ble det bestemt at skolene blir stengt fram til 13. april.

 Det viktigst nå er at opplæringen fortsetter som hjemmeundervisning. Vi skulle helst ha hatt dere på skolen, men slik situasjonen er nå må fokus være å gi best mulig opplæring og sikre vurderingsgrunnlag, slik at vi kan sette standpunktkarakter på forsvarlig måte.

 Vi ønsker at foresatte hjelper elevene til å holde seg oppdatert på informasjon som legges ut på skolens hjemmesider. I tillegg er Utdanningsdirektoratets side en nyttig nyhetskanal:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 Vurderingsgrunnlag og standpunkt i fag:

 • For at lærerne skal få grunnlag til å sette standpunktkarakter, er det avgjørende at elevene deltar i læringsaktiviteter og vurderingssituasjoner, og at de leverer inn oppgaver som blir gitt i canvas. 
 • Elevene må sette av tid til skolearbeid og være innom Canvas hver dag. Vi anbefaler foresatte å gå gjennom Canvas sammen med elevene for å kunne planlegge gode rutiner for læringsarbeidet gjennom dagen og uka.
 • Elevene må bidra til en god dialog om opplæringen med kontaktlærere og faglærere. Dette er en ny og uvant situasjon for alle parter, og vi må jobbe sammen om best mulig opplæring.
 • Det er viktig at elevene svarer på meldinger fra lærerne slik at vi vet at dere har mottatt informasjon og er aktive i læringsprosessen.
 • Skolen gjennomfører heldagsprøver etter oppsatt plan (hjemmefra og med tilpasninger).
 • Det skal settes karakter i orden og adferd selv om skolen gjennomføres som hjemmeundervisning. Elevenes oppfølging av avtaler og gjøremål er viktige for vurdering av ordens- og adferds- karakteren.

 Fravær og sykdom:

 • Så lenge skolene er stengt, skal ikke lærerne føre fravær.
 • Elevene melder ifra om sykdom og leverer egenmelding som vanlig, hvis sykdom forhindrer en i å gjennomføre f.eks en innlevering. Elevene må holde seg faglig oppdatert som ved vanlig skole.
 • Elever som ikke deltar i opplæringen vil bli fulgt opp av avdelingsleder/ elevtjenesten.

 Annet:

 • Trenger du å komme inn på skolen for å hente lærebok eller lignende så møt opp ved hovedinngangen og ring nummeret som er oppgitt på døra, så åpner vi for deg.
 • Elever og foresatte på TO og STO har fått egen informasjon.

 Skolen har forståelse for at elevene er i en spesiell og annerledes situasjon og at vi sammen må gjøre det beste ut av det.

Vi ønsker alle sammen lykke til med læringsarbeidet framover!