Informasjon til elever og foresatte om koronaviruset

Skoleeier og skolene følger utviklingen tett og følger de råd som gis av Folkehelseinstituttet (FHI). For mer informasjon om hva vi gjør og anbefaler i forbindelse med virusutbruddet se utsendte informasjonsbrev til elever og foresatte.

Informasjonsbrev til elever og foresatte om koronaviruset

Når det gjelder tiltak ved smitte sier Fylkeslegen:

  • Elever som har symptomer på infeksjon/luftveisinfeksjon (uavhengig av årsak) skal holde seg hjemme. (FHI) 
  • Elever som kommer fra områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager (FHI) 
  • Elever som kommer fra områder med vedvarende smitte og har hoste, feber eller andre symptomer på luftveisinfeksjon skal kontakte helsevesenet.(FHI) 
  • Øvrige beslutninger om behov for karantene eller hjemmeisolering for smittede eller nærkontakter til smittede skal tas av helsevesenet/smittevernoverlegen. 
  • Unngå håndhilsing, klemming og kyssing.