Oppdatert informasjon for neste uke og framover

Byåsen vgs.jpg

11.5.2020 åpnet skolen for alle elever og ansatte. Denne uka har alle elever fått et begrenset tilbud på skolen. Vi har samtidig jobbet med å få på plass et tilbud med mere oppmøte på skolen. Ny plan for neste uke får dere via Canvas.

Selv om skolen nå åpnes må vi fortsatt ta hensyn til rådene om smittevern for å unngå spredning av Koronaviruset. I smitteveilederen kan du lese mer om hvordan vi begrenser smittespredningen.

De viktigste punktene i smittevernarbeidet kan oppsummeres slik i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Din kontaktlærer vil orientere deg om de smittevernreglene som gjelder når du er på skolen.

LÆRINGSVERKSTED PÅ SKOLEN

I planen for oppmøte på skolen vil fag som det er krevende med hjemmeundervisning bli prioritert.

Det er derfor satt opp en rulleringsplan, en slags timeplan, der hver elev/klasse finner oversikt over når de skal være på skolen. På skolen vil det være læringsverksted der du sammen med andre elever kan få hjelp og veiledning fra lærer. Selve undervisningsopplegget vil fortsatt ligge på CANVAS, men du vil kunne få hjelp/veiledning av lærer til f.eks. å løse vanskelige oppgaver. I noen fag kan det også være aktuelt å gjennomføre prøver eller lignende for å sikre standpunktkarakteren.

Deltakelse på læringsverkstedet er obligatorisk og det vil bli registrert oppmøte. I og med at det er en rulleringsplan som sikrer at alle elever får sin tid på skolen er det særlig viktig at du deltar på dine aktiviteter – du kan ikke forvente å få være med på et annet tidspunkt.

Elever med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke møte på skolen, blir du syk tar du kontakt med din kontaktlærer.

Oppsummering:

  1. Det er utarbeidet ny plan for oppmøte for uke 21. Du finner den på Canvas.
  2. Hvis det er mulig så reiser du ikke kollektivt til/fra skolen
  3. Det er obligatorisk oppmøte på læringsverkstedene, dersom du ikke er syk eller i risikogruppen.
  4. Den kompetansen du viser i aktivitetene på nett og på læringsverkstedene vil innvirke på standpunktkarakteren.