Resultat navnekonkurranse

SoMe-banner_Grønn innovasjon.png

Vi takker så mye for alle navneforslagene på vårt nye tilbud på studiespesialisering neste skoleår. Vi har fått jobbet enda mer med selve innholdet i tilbudet og endelig navn ble GRØNN INNOVASJON.

To av forslagene ble dermed forent til GRØNN INNOVASJON. Kari Vikhammermos «Miljø og innovasjon» og Maria Frostads «Grønt entreprenørskap» ble våre finalister. Gavekortet ble trukket mellom disse to og går til Maria Frostad. Gavekortet kan hentes hos prosjektleder Christian Bauer på Byåsen vgs. Vi takker for alle bidrag og godt engasjement.