Skolen går over til rødt nivå

red-2708362_1920.jpg

Regjeringen anbefalte i kveld alle VGS å gå over til rødt nivå fram til 18. januar.

Denne beskjeden kom brått og uten forvarsel. Vi er godt forberedt for rødt nivå, men trenger en dag til å justere innhold og gi elevene informasjon om hvordan skole på rødt nivå skal løses i praksis.

Det blir derfor digital opplæring mandag 4. januar, elevene møter ikke på skolen. Elevene jobber ut fra opplegg i fagrommene i Canvas. Timeplanen for mandag følges, og dere finner opplegg for timene ved å gå inn på canvas. Dere må regne med selvstedig arbeid, da lærerne delvis blir opptatt med planlegging for videre opplæring etter rødt nivå. Gjør så godt du kan ut fra gitte instruksjoner. Faglige spørsmål kan sendes til faglærer i Canvas, vedkommende svarer når det er mulig.

Rødt nivå i korte trekk:

Det som skiller gult og rødt nivå er at en-meters-regelen gjelder i alle situasjoner, også i klasserommet. Vi har ikke store nok rom til at vi klarer å oppfylle dette kravet, og må derfor ha en ordning der vi kombinerer digital undervisning og undervisning på skolen. I praksis blir det slik at omtrent halve klassen møter på skolen mens resten deltar digitalt. Vanlig timeplan følges. Hvem som skal møte når vil dere få beskjed om fra kontaktlærer/avdelingsleder på mandag.

Elever på TO og STO får egen beskjed fra sin kontaktlærer om opplegget framover.

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/digital-undervisning-i-morgen/