Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

AtB_regionbuss.JPG (content_full_width).jpg

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. Se atb.no/korona. Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise i løpet av fredag 23. april.