SØK ST MED GRØNN INNOVASJON NESTE ÅR!

Er du gira på en alternativ måte å ta ST på? Da kan GI-linja være noe for deg! Gjennom GI-linja vil vi ha et ekstra fokus på miljø, samfunn, teknologi og innovasjon.

Du skal gjennom det samme pensumet og vil ha de samme mulighetene som en «vanlig» ST-elev, men vi legger opp til andre arbeidsmetoder underveis. Vi kommer f.eks til å være ute minst 10 dager på VG1 (bedriftsbesøk, strandkanten o.l.), besøke Oslo på vg2 og et utenlandsbesøk på VG3 – kanskje det blir interrail til København?
Dette kan DU være med og bestemme! GI-linja vil se på bærekraftig utvikling fra flere vinklinger; både miljø, sosiale forhold og økonomi.

Se denne videoen for å få et bedre innblikk i hva GI-linja er.Godt skolevalg!