Sommerhilsen 2021

Sommer_2021.jpg

Det er med stor ydmykhet jeg oppsummerer skoleåret 2020/2021.

Vi startet skoleåret med spenning og forventning til hvordan dette skoleåret skulle bli med usikkerhet rundt pandemien. Når skoleåret nå er ferdig, ser vi at det har gått mye bedre enn vi kunne forvente. Vi har lært oss å takle usikkerheten koronapandemien gir i hverdagen både for elever og ansatte. Jeg er stolt og takknemlig for den positive innstillingen som elever, foresatte og lærere har vist, og for den sterke viljen og evnen til å gjøre det beste ut av situasjonen. Ser vi tilbake så tror jeg årets elevkull har fått en ekstra erfaring som blir en nyttig balast senere i livet. Når karakteroppgjøret nå er gjennomført er det lett å se at her er det lagt ned en formidabel innsats for å komme i mål med karakterer i alle fag.

Mange av dere elever kommer tilbake til Byåsen vgs til høsten. Da skal vi ta tilbake igjen klemmene, samværet, muligheter for nye vennskap på tvers av klasser og opplevelser som har stått på vent i 1,5 år nå. Samtidig så tar vi med oss mange positive erfaringer fra den digitale opplæringa vi har vært gjennom det siste året. Til sammen gir dette lyse utsikter både for den faglige læringen og det sosiale neste skoleår. Vi er klare til å ta imot dere og ønsker dere velkommen tilbake.

Til dere som nå slutter på Byåsen vgs ønsker jeg på vegne av Byåsen vgs å takke for samarbeidet. Noen av dere begynner på annen skole, noen skal ut i læra eller ut i studentlivet, og noen skal kanskje ta en tenkepause og jobbe et år. Uansett hvor dere tar veien videre, håper jeg at dere tar med dere erfaringene og kunnskapen dere har fått på Byåsen vgs. Ikke bare de faglige, men også de mellommenneskelige ferdighetene som gjør dere til gode samfunnsborgere. Jeg vil på vegne av alle på Byåsen vgs ønske dere lykke til videre i livet!

Ønsker alle sammen en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Frode Øren

Rektor