Informasjon om offentliggjøring av standpunktkarakterer

karakterer-vitnemaal-og-kursbevis_size-large.jpg

Offentliggjøring av standpunkt for vg3 MK/ST: Torsdag 13. juni
Klagefrist: Søndag 23. juni

Offentliggjøring av standpunkt for Vg1 og Vg2: Torsdag 20. juni
Klagefrist: Søndag 30. juni

Viktig at de som skal klage, gjør det snarest.
Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at en elev har mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever klage straks de har mottatt slik melding – og senest innen 3 dager. Hvis klagen fremmes etter dette, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyskole/universitet.