Viktig informasjon om korona, testing og karantene.

Byåsen vgs.jpg

I uke 35 hadde vi flere tilfeller av smitte blant våre elever. Vi har fått prøvd ut et helt nytt system for hurtigtesting for å slippe karantene og det ser ut til å ha god effekt for å få ned smitten.

Hva gjør du om du tester positivt:

Gi beskjed til kontaktlærer eller avdelingsleder og følg deretter rutinen som kommunen har laget:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vReJX15FHZw3EK9HBZ-UXTJ_hfHZpp7a6JR7rWT0Tn8snI8BUxv6vGTVIDHCkHdt-v1c5cghW5V29v4/pub

Hva skjer om det oppdages smitte i en klasse:

Uttrekk av elever som må i karantene/testing baserer seg på 48 timer tilbake fra når den smittede først fikk symptomer. Har den smittede ingen symptomer telles 48 timer tilbake fra positiv test.  

Vi har fire varianter av hvordan testing og karantene løses:

  1. Dersom du ikke er vaksinert eller er mindre enn 3 uker siden første dose: du blir satt i test-regime og for å oppheve karantenen må du gjøre følgende.
    Hent hurtigtest på skolen, teste deg på dag 1 og før du går på skolen på dag 3 og 5. Når første hurtigtest er negativ, er du ute av karantenen. Test på dag 3 og 5 er for å sjekke om du fortsatt er negativ og kan gå på skolen.
  2. Du er over 18 år og har en vaksinedose satt for mellom 3 og 15 uker siden: karantenefritak, men du må levere PCR-test på dag 5. Skolen har spytt-tester, som er en type PCR-test, liggende til dette formålet som deles ut ved behov.
  3. Du er over 18 og fullvaksinert: karantenefritak, ingen testing, kun være obs på symptomer.
  4. Har du hatt korona i løpet av de siste 6 månedene behandles du som fullvaksinert og skal ikke i karantene.

Hva skal du gjøre om du får symptomer på covid-19:

Det kan være vanskelig å vite om du har symptomer på Covid-19 eller om det er en vanlig forkjølelse. Da skal du varsle kontaktlærer om fravær, bestille PCR-test etter et par dager og holde deg hjemme til svar. PCR test bestiller du på kommunen sine koronasider eller du kan få noen til å hente spytt-test for deg i Munkegata. Innlevering skjer på samme plass.

OM TESTENE SOM BRUKES: Hvilke tester dekker hva?

Hurtigtester:

Testregimer av elever gjennomføres med det som kalles antigene hurtigtester. Man får da svaret på testen i løpet av ca 15 minutter Disse er ikke godkjent for de over 18 år/voksne, og kan i testsammenheng kun brukes av barn og unge under 18 år. Hurtigtest kan ikke brukes av husstandsmedlemmer (søsken, foresatte, etc) til en som tester positivt for å teste seg ut av karantene. De skal heller ikke brukes dersom du har symptomer og vil sjekke om det er vanlig forkjølelses eller korona.

Skolen får tilsendt slike tester for utdeling når klasser blir satt i testregime.

PCR-tester:

Dette er tester som analyseres på laboratorium (St.Olav, andre). Man får da svaret i løpet av 1 - 3 døgn etter at testen er levert inn til mottaksstasjon. Denne testmetoden er godkjent for alle aldersgrupper, også voksne, og er den metoden som er godkjent for å teste seg ut av smittekarantene. Alle over 18 skal med dagens rutine bruke PCR-metoden. Der er flere testmåter for PCR: vanlig “pinnetest” som tas ved Leuthenhaven teststasjon, og spyttester. Spyttester har vi på skolen eller de kan hentes i en av bodene som er satt opp i Munkegata. Denne type tester brukes dersom du har symptomer og vil sjekke om det er vanlig forkjølelses eller korona.