Oppfølgingstjeneste (OT)

Ingrid Due

74 17 45 06
915 13 626

 Atle Walvåg

74 17 44 26
 922 09 603

 

Oppfølgingstjenesten er en veiledningstjeneste for ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke går på fylkeskommunal skole eller i lære. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen er 21 år. OT samarbeider med andre fylkeskommunale instanser, og med kommunale og statlige samarbeidspartnere som NAV. Ansatte i OT har taushetsplikt.

Målgruppe for OT er all ungdom som:
- Ikke har søkt skoleplass
- Ikke har tatt imot skoleplass
- Avbryter opplæring i skole eller i bedrift
- Har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt
- Ikke er i jobb 

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg:
- Gi råd og hjelp ut ifra dine behov og interesser
- Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
- Veiledning om utdanning og yrke
- Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

Sist oppdatert 01.09.2020