Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Wenche Hårstad
PPT-rådgiver
476 13 928

Hillevi Stavnes
PPT-rådgiver
413 65 349

Connie Cecilie Davik
Psykolog
934 53 065

 

 PPT er en lovpålagt tjeneste. Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.
De ansatte er pedagogisk-psykologisk rådgivere og psykologer/ psykologspesialister.

- PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Elevene, foresatte og ansatte ved skolen kan ta kontakt.
- PPT kan være behjelpelig i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, både fagvansker og personlige/sosiale problemer.
- PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
- I tillegg foretar PPT utredninger og gir sakkyndige vurderinger.
- PPT kan henvise videre til andre instanser, dersom det skulle være behov for det.

PPT har taushetsplikt.

Sist oppdatert 31.03.2022