Politiets forebyggendegruppe

Politiets forebyggendegruppe vil fra tid til annen være tilgjengelig i elevtjenesten.

Målet er å være en støttespiller for elever, foreldre/foresatte, skolen og andre samarbeidspartnere.

Sist oppdatert 31.03.2022