Rådgivere

Atle Valter Walvåg              
Restaurant- og matfag (RM) og Teknologi- og industrifag (TIF)

74 17 44 26
92 20 96 03

Trude Lindset
Studiespesialisering (ST) og tilrettelagt opplæring (TO)

74 17 46 54
48 23 45 71

Anne Brit Wilmann
Medier- og kommunikasjon (MK)

74 17 44 15
91 30 22 91

Ingrid Due
Helse- og oppvekstfag (HO)
74 17 45 06
91 51 36 26


Rådgiverfunksjonen består i
- Karriereveiledning
- Sosialpedagogisk arbeid

Rådgiveren
skal være en å snakke med
- Gir informasjon/rådgivning om utdanningsvalg
- Bistår med informasjon/hjelp til søknad om videre utdanning
- Svarer på spørsmål i forbindelse med skolegangen
- Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
- Bistår med veiledning/samtaler med elever som ønsker råd vedrørende sosiale og/eller faglige spørsmål
- Initierer samarbeide med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT, helsesykepleier, BUP, Barne- og familietjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk senter)
- Har deltakelse på møter vedrørende elevsaker (elev, kontaktlærer, foresatte, rådgiver)

Sist oppdatert 31.03.2022