Skolehelsetjenesten

Sissel Stavnes
Helsesykepleier
Kontortid mandag, onsdag og torsdag fra kl. 08.30-15.30

947 92 520Marit Hegstad
Helsesykepleier
Kontortid tirsdag og fredag fra kl. 09.30-15.30

916 72 220

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste, underlagt Elevtjenesten ved skolen. Vi har taushetsplikt.

Trenger du å snakke med oss, kan du sende sms for å gjøre avtale eller booke time på elevhjelpa.no.

Vi jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:

- Helseopplysning/undervisning (individuelt/grupper/klasser)
- Individuelle samtaler ved helseutfordringer
        - Fysisk helse (f.eks søvn, kost, fysisk aktivitet)
        - Psykisk helse
        - Seksuell helse (prevensjon, seksualitet/identitet, graviditet, overførbare infeksjoner mm.)
        - Rusproblematikk
        - Psykososialt (vansker ift. skole, venner, kjæreste, hjemmeforhold, mobbesaker)
- Hjelpe eleven å kontakte fastlege eller andre ved behov
- Samarbeid med lærere/miljøarbeidere (veiledning/råd)
- Foreldresamarbeid når eleven ønsker det
- Samarbeid med skole ift. beredskapsplaner/systemarbeid
- Deltakelse i trivselstiltak/temadager etc. ved skolen
- Vaksinering

Ellers er det viktig at du er oppmerksom på tilbudet "Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år". Helsestasjonen i sentrum er åpen hver mandag, tirsdag og onsdag mellom kl. 1600 og 1900. (oppmøte før kl. 18.30 )

Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år
Tilbudet er gratis

Sist oppdatert 31.03.2022