Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Elevtjenesten ved Byåsen videregående skole består av rådgivere, oppfølgingstjeneste (OT), helsesøster og psykolog og pedagogisk-psykologisk rådgivere fra PPT.

Vi kan også tilby samtale med forebyggendekontakt i politiet og med prest.

John Erling Moen
Leder for Elevtjenesten

74 17 45 28
95 26 22 93

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller basisgruppen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – elevtjenesten har taushetsplikt.

For å se våre tjenester, se lenger ned. Der finner du informasjon om de ulike tjenestene vi tilbyr, samt kontaktpersoner og kontaktinformasjon på hver enkelt.