Politiets forebyggendegruppe

Line Tiller
Forbyggende enhet: 73 89 90 90


Politiets forebyggendegruppe vil fra tid til annen være tilgjengelig i elevtjenesten.
Målet er å være en støttespiller for elever, foreldre/foresatte, skolen og andre samarbeidspartnere.

Sist oppdatert 17.12.2019