Rådgivere

Atle Valter Walvåg              
RM og TIP

74 17 44 26
922 09 603

Trude Lindset
ST

74 17 46 54
482 34 571

Anne Brit Wilmann
MK

74 17 44 15
91 30 22 91

Ingrid Due
HO

74 17 45 06
915 13 626


Rådgiverfunksjonen består i
- Karriereveiledning
- Sosialpedagogikk

Rådgiveren
skal være en å snakke med
- Gir informasjon/rådgivning om utdanningsvalg
- Bistår med informasjon/hjelp til søknad om videre utdanning
- Svarer på spørsmål i forbindelse med skolegangen
- Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
- Bistår med veiledning/samtaler med elever som ønsker råd vedrørende sosiale og/eller faglige spørsmål
- Initierer samarbeide med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT, helsesøster, BUP, Barne- og familietjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk senter)
- Har deltakelse på møter vedrørende elevsaker (elev, kontaktlærer, foresatte, rådgiver)

Sist oppdatert 02.09.2020