Tilrettelagt opplæring (TO)

Avdelingenes overordnede mål er å arbeide med mål som gjør elevene best mulig forberedt for et liv som voksen.

TO-TIP:

Opplæringen vil foregå etter individuelle opplæringsplaner i en mindre gruppe. Elevene vil få tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og opplæring i bedrift. På skolen har elevene fellesfag med individuelle mål (bl.a. norsk/ samfunnsfag, matematikk, kroppsøving) og noe teori knyttet til yrkesfaget. Målet med opplæringen er at elevene etter to år i skole skal tegne kontrakter som lærekandidater innen teknikk og industriell produksjon m.m. Elever kan velge enkelte læreplanmål fra andre utdanningsprogram eller individuelle mål. I noen tilfeller vil opplæringen i skole strekke seg over mer enn to år.

Søkere må føre opp tre aktuelle utdanningsprogram på sin søknad.

Skolen tar forbehold om at det er nok søkere til å sette i gang en klasse.  

TO-RM:

Opplæringen vil foregå etter individuelle opplæringsplaner i en mindre gruppe. Elevene vil få tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og opplæring i bedrift. På skolen har elevene fellesfag med individuelle mål (bl.a. norsk, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving) og noe teori knyttet til yrkesfaget. Målet med opplæringen er at elevene etter to år i skole skal tegne kontrakter som lærekandidater innen matfag, matproduksjon og kantinearbeid m.m. Elever kan velge enkelte læreplanmål fra andre utdanningsprogram eller individuelle mål. I noen tilfeller vil opplæringen i skole strekke seg over mer enn to år.

Søkere må føre opp tre aktuelle utdanningsprogram på sin søknad.

Skolen tar forbehold om at det er nok søkere til å sette i gang en klasse.

Sist oppdatert 17.01.2022