Studiespesialisering med forskerlinje

Forskerklassen klar for forskningsoppdrag på Mausund.jpg

Forskerlinje på Byåsen – et studietilbud for deg som liker naturfag og matematikk og som ønsker en spennende vei til spesiell studiekompetanse.

Forskerlinje på Byåsen – tverrfaglige arbeidsmetoder

 • Du jobber ofte med prosjekter hvor du må bruke kunnskap fra flere fag – akkurat som senere i livet.
 • Du jobber med åpne oppgaver hvor du må søke informasjon selv
 • Du lærer å kombinere teori og praksis
 • Du får kunnskap i vitenskapelige arbeidsmetoder 
 • Du får fire realfagspoeng
 • Du får mulighet til å besøke forskningsinstitusjoner og bedrifter

Forskerlinje på Byåsen – fag    

 • TOF1 og TOF2
 • Matematikk 1T, R1 og R2
 • Fysikk 1
 • Realfagsfordypning (Fysikk, Kjemi, Biologi, Geofag, IT)
 • Norsk
 • Engelsk
 • Geografi, Samfunnsfag
 • Historie
 • Religion
 • Kroppsøving

 
Du vil går tre år sammen med elever som har lik interesse som deg. På forskelinjen er de fleste fag felles for hele klassen. Dette gir muligheten for å dra på ekskursjoner og ha fokus på mye tverrfaglig samarbeid.

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO.

Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" går du til "Spesialtilfeller" (nedtrekksmeny) og velger alternativet "Ønsker STUSP1 med realfag ved Byåsen vgs".

Sist oppdatert 20.11.2018