Studiespesialisering med Grønn innovasjon

SoMe-banner_Grønn innovasjon.png

“Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.” (Overordnet del av læreplan pkt 2.5.3)

Grønn innovasjon


Struktur Grønn Innovasjon

 

Har du spørsmål i forbindelse med denne linja, kontakt prosjektleder Christian Bauer via e-post: chrba@trondelagfylke.no eller via tlf.: 74 17 60 86. Linjen starter opp hvis det blir mange nok søkere høsten 2021. Vi har 30 elevplasser.