Tilbud for minoritetsspråklige elever

Grunnskoleopplæring i kombinasjonsklasse

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om opplæring i norsk og grunnskolefag for ungdom med kort botid i Norge. Ordningen er frivillig, og elevene bruker ikke av sin rett til videregående opplæring når de går i kombinasjonsklassen.

Tilbudet er for deg som:

 • har flyttet til Norge i løpet av de siste årene og trenger å lære mer norsk
 • ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole
 • har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
 • har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og opplæring i fag før oppstart på videregående

Du har følgende fag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Min framtid (utdanningsvalg og praksis/hospitering)

Du oppnår

 • Vitnemål fra grunnskolen som gir rett til videregående opplæring
 • Å kunne forbedre karakterer fra grunnskole
 • Bedre grunnlag for å gjennomføre videregående skole.

 

Mer informasjon om rettigheter for minoritetsspråklige søkere finner du på vilbli.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no