Grønt nivå fra skolestart 2021

pexels-photo-1727004.jpeg

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. På skolen vil vi fremdeles ha noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene
  • Testing kan erstatte karantene for elever

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole.

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Hvis det skulle oppstå smitte ved skolen følger vi de retningslinjer vi får fra Helsemyndighetene nasjonalt og fra Trondheim kommune.
Barn og ungdom under 18 år har fått fritak fra smittekarantene fra 16 august 2021, dette forutsatt at eleven følger gjeldende testregime:
• Eleven skal testes så raskt som mulig. Eleven må holde seg hjemme i karantene frem til første negative prøvesvar.
• Eleven skal deretter testes på dag 3 etter eksponering.
• Eleven skal testes på dag 5 etter eksponering.

Elever som har fylt 18 år bes kontakte koronatelefonen 90509052.

Hurtigtest og PCR er godkjente metoder for testing. Du bestiller time for testing via elektronisk påmelding via kommunens nettside. Ring koronatelefonen 9050 9052 dersom du får problemer med å bestille. Hvis du ikke gjennomfører disse tre testene er alternativet 10 dagers ordinær karantene.

Får du eller husstandsmedlemmer nyoppståtte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals ber vi deg ta kontakt med koronatelefonen, tlf. 9050 9052 for rådgivning.

Elever som blir berørt at eventuell smitte vil få sms enten fra Smittevernkontoret eller fra skolen. 

Elevene som er hjemme på grunn av milde symptomer eller sykdom bes følge med på læringsplattformen Canvas.

Vi ber elever og foresatte følge med på skolens hjemmeside.
Vi ber også foresatte legge inn sitt mobilnummer på skolens administrative system, Everyday, slik at de kan nås.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter.

Se kommunens nettsider for informasjon om testing og vaksinering

Les mer om koronatiltak i skolen