Hospitering høsten 2019 ved Charlottenlund vgs

_BCH2638.jpg

Velkommen til hospitering i uke 45 og 46! Da skal årets tiendeklassinger få et innblikk i de ulike fagretningene på skolen.

Utdanningsprogram Tidsrom Ansvarlig for hospitering
     
Bygg og anleggsteknikk 0900-1400 Kurt Ole Eide
Design og håndverk 1000-1400 Elisabeth Krogstad
Service og samferdsel 0900-1400 Tone Høvik
Teknikk og industriell produksjon 0900-1400 Carl Haarberg
Kunst, design og arkitektur 1000-1540 Elisabeth Krogstad
MK/MP 0900-1300 Christian Teigen
Musikk, dans og drama 1000-1540 Robert Morsund
Studiespesialisering 0900-1400 Ivar Sognli
     
     
Alle hospitanter møter i kantina på Plan 1.    
Hospitanter kan ta med matpakke eller kjøpe lunsj i kantina.  
Det er buss 14 fra enten Strindheim eller Lerkendal som stopper ved Charlottenlund VGS.  
Vel møtt til hospitering!