Viktig informasjon til foresatte

pexels-alex-koch-8132632.jpg

Viktig informasjon til foreldre/foresatte til elever ved Charlottenlund videregående skole.

Pga smitte-situasjonen ved Charlottenlund videregående skole er det vurdert av overleger ved smittevern og ved oppvekst at det skal gjennomføres testing av alle elever ved skolen. Dette er i tråd med sentrale myndigheters anbefaling om å teste alle ved en skole, for å få oversikt over situasjonen, der dette er påkrevd.

De fleste voksne i Norge, og en betydelig del av elever i videregående skole har fått minst en vaksinedose. Elevene får fra skolen tilsendt informasjon om hvordan testingen gjennomføres i henhold til vaksinasjonsstatus.

Pga elevenes alder, og at mange er vaksinert, er risikoen for alvorlig sykdom ved smitte med Covid-19 nå heldigvis lav. Vi som jobber med smittesporing er likevel av sentrale myndigheter pålagt å ha kontroll over smittespredning i skolene, som er grunn til behov for screening på denne måten.

Testingen skal gjennomføres på følgende måte:

Alle ikke-vaksinerte elever og elever som har tatt en vaksinedose for mindre enn 3 uker siden, får med seg fra skolen testkit for hurtigtest og gjennomfører testing hjemme.

  • Første test gjennomføres etter skoletid, hjemme, torsdag 09.09.21. Hvis du tester positivt må du med en gang melde fra om dette ved å sende mail til positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no I mailen skriver du kontaktinfoen vi kan kontakte deg på, men ikke skriv noen helseopplysninger. Merk mailen med “vdg skole”. Du vil da få et automatisk svar som forteller deg hva du skal gjøre videre. Vi oppfordrer deg til å også informere avdelingsleder ved skolen om at du har testet positivt.
  • Andre test gjennomføres enten lørdag kveld 11.09.21 eller søndag morgen 12.09.21. Hvis du tester positivt må du med en gang melde fra om dette ved å sende mail til positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no  I mailen skriver du kontaktinfoen vi kan kontakte deg på, men ikke skriv noen helseopplysninger. Merk mailen med “Vdg skole”. Du vil da få et automatisk svar som forteller deg hva du skal gjøre videre. Vi oppfordrer deg til å også informere avdelingsleder ved skolen om at du har testet positivt.

Avdelingsledere:

  • ST VG1                 Ivar Sognli                       950 64 736
  • ST VG2                 Arve Johnny Svendsen   917 37 820     
  • ST VG3                 Ellen Oksvold                  934 20 857
  • MK/IM                   Robert Morsund              928 39 984
  • DR/SSR/TROVO  Frode Aarlott                   971 62 710
  • KDA/HDP/HP       Elisabeth Krogstad          950 27 611
  • BA/TP                   Carl Henry Haarberg       900 78 321

Alle elever som har tatt vaksine mot korona for mer enn 3 uker siden skal ikke inn i hurtigtest-regimet, men i stedet hente seg en spyttest enten i Munkegata eller på Leangen. De skal gjennomføre spyttesten hjemme enten fredag ettermiddag 10.09.21 eller lørdag formiddag 11.09.21 og levere denne inn ved innleveringsstasjon i Munkegata eller på Leangen, så snart testen er gjennomført hjemme. Det vil da litt over ett døgn før man får svaret på denne testen, via Helse-Norge.

Hvis eleven får positiv test, enten på hurtigtest, eller svar fra Helse-Norge om at denne har testet positivt på spyttest (PCR), er husstanden i karantene, og vil bli kontaktet fra smittesporing for mer informasjon.

De elevene som er fullvaksinert trenger ikke ta noen tester. Er du i tvil? Ta testene.