Informasjon om hendelse

På formiddagen onsdag den 11. desember skjedde det noe ubehagelig. En person kledd i militæruniform kom inn på skolens område. Vi varslet politiet som rykket raskt ut og fikk kontroll på mannen.

Lærerne har informert elevene sine og vi har gitt informasjon over høyttaleranlegget vårt, men undervisningen gikk videre som normalt.

Fordi mannen ble pågrepet så raskt og situasjonen roet seg så fort ble ikke elevene evakuert. Stor mediedekning gir inntrykk av dramatikk, men ingen elever var på noe tidspunkt i fare og de fleste elevene opplevde heller ikke situasjonen hverken som dramatisk eller skremmende. Dette var også årsak til at gutten kunne oppholde seg en tid på skolen frem til politiet ble varslet. Gutten har i ettertid bedt om unnskyldning og sterkt beklaget hendelsen. Han uttrykker også at han ikke hadde noen intensjon om å hverken skremme eller lage oppstyr. Jeg forstår likevel godt dersom noen føler seg engstelige etter det som skjedde. Hvis noen trenger noen å prate med så ordner vi det. Jeg svarer også på alle spørsmål jeg kan svare på.

Jeg vil også rette en ordentlig stor takk til politiet som handlet så raskt.

Vennlig hilsen rektor Marit Flak Stovner