Nye smittetilfeller og rutiner

Skolen har fått nye smittetilfeller og vi følger rutinene vi har fått fra Trondheim kommune når ungdom blir berørt av dette. Dette varsles ungdommene.

Følgende informasjon gjelder for de under 18 år og deres foresatte:

Ditt barn kan ha vært utsatt for koronavirus på skolen. Dette betyr:

  • Barnet skal ta 3 koronatester
  • Barnet skal testes så raskt som mulig. Barnet må holde seg hjemme i karantene frem til første negative prøvesvar. Barnet kan gå på skolen igjen når første testsvar er negativt.
  • Barnet skal deretter testes 3 dager etter første test
  • Barnet skal skal deretter testes 5 dager etter første test

Testutstyr kan hentes i skranken på skolen. Hovedinngang plan 0.Testene tas i hjemmet ved hjelp av veiledning fra foresatt. Ved positivt svar på hurtigtest, meld fra på følgende email: positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no og gi samtidig beskjed til din kontaktlærer eller avdelingsleder. Barnet vil da bli prioritert til PCR test. I påvente av svar på PCR test må husstandsmedlem holde seg hjemme i karantene, egne regler gjelder for vaksinerte. Ved positivt svar på PCR vil foresatte bli kontaktet av smittevernkontoret. Hhusstanden vil da også få veiledning i forhold til videre karantene.

Minner om at alle barn må holde seg hjemme om de er syke med symptomer, selv om de har en negativ koronatest. Alternativet til testregime er 10 dagers ordinær karantene.

Les om reglene for karantene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

 

Til ansatte og elever over 18 år ved Charlottenlund videregående skole 

Du kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 på skolen. 

*Du unngår karantene dersom det er over 3 uker siden første vaksinedose mot covid-19, forutsatt at du tar en PCR-test mellom 3-7 døgn etter eksponering. Du unngår karantene både før og etter testsvar.

*Er du fullvaksinert (1 uke etter 2. dose), unngår du både karantene og testing. Alle som utvikler symptomer skal likevel holde seg hjemme og ta en koronatest.

Hvis du ikke er vaksinert, er du er med denne meldingen pålagt karantene etter covid-19-forskriften. Det betyr at du skal holde deg hjemme og unngå kontakt med andre utenfor husstanden. Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, mens voksne skal holde avstand til andre voksne i husstanden. Se “Råd til de som skal være i karantene.”

Karantenetiden varer i 10 dager etter eksponering. Vi ber om at du setter deg opp til PCR-test så snart som mulig, i tillegg til på dag 7, også selv om du ikke har symptomer. Du bestiller time for testing via elektronisk påmelding viakommunens nettside. Ring koronatelefonen 9050 9052 dersom du får problemer med å bestille. Ledige timer vil være tilgjengelig 2-3 dager i forkant av ønsket dato.

Karanteneplikten gjelder selv om du er symptomfri og føler seg frisk. Dersom du tester negativt på dag 7 kan også du komme ut av karantene. 

Hvis du eller husstandsmedlemmer får nyoppståtte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals ber vi deg ta kontakt med  koronatelefonen, tlf. 9050 9052 for rådgivning. 

Med vennlig hilsen
Smittevernkontoret i Trondheim kommune