Ruser barnet ditt seg?

Ruser barnet ditt seg.jpg

Velkommen til folkemøte om ungdomsmiljø og rus i Charlottenlundhallen 3. september kl 1900.