Skolen åpner

Paaskelijer Charlottenlund.jpg

Vi skulle gjerne gått tilbake til full åpning slik det var før 12. mars, men det er ikke mulig med dagens smittevernregler. De forskjellige gruppene vil derfor møte på skolen til ulike tidspunkt. Faglærere og kontaktlærere vil lage plan for og informere den enkelte klasse.

På grunn av smittevernreglene vil det variere mellom utdanningsprogrammene når elevene får sin første dag på skolen, men alle elevene skal motta undervisning i løpet av den første uka. Elevene vil få informasjon av sin kontaktlærer om når de skal møte. 

Det vil fremdeles være slik at en god del av undervisningen vil være nettbasert hjemmeundervisning. Vi legger opp til noen dager på skolen, og noen dager hjemme. Det vil variere mellom programområdene hvor mange dager elevene skal ha undervisning på skolen. De fleste fellesfag på yrkesfag vil være nettbasert inntil videre.

Dette betyr at selv om skolene nå åpner, så vil ting være litt annerledes enn tidligere. Det er mange regler som må følges for å ivareta smittevernet, og alle vil få god opplæring om hvordan ting skal gjøres når de kommer på skolen. Vi har forberedt oss godt, og kan forsikre om at alt vil foregå i henhold til myndighetenes krav til smittevern. Elever som mener at de er i en risikogruppe skal avklare med fastlege om de kan møte på skolen.

Informasjon fra Fylkeskommunen

Informasjon om åpning av skolene

Koronavirus - Trøndelag fylkeskommune