Gjenåpning av skolen

_BCH2638.jpg

Skolen åpner igjen i uke 20. Mer informasjon kommer fredag 8. mai. Vi gleder oss til å ta imot elever på skolen igjen, og vi har forberedt oss grundig slik at det skal være trygt for alle. Skolen følger alle råd fra helsemyndigheter, skoleeier, bedriftshelsetjeneste og kommuneoverlege. Les mer om skoleåpning på UDIR sine sider.

Det er viktig at alle setter seg inn i informasjon om hvilke regler som gjelder og hvordan hver enkelt skal forholde seg til disse.

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Her kan du lese siste informasjonsprev til elever og foresatte

Undervisning/opplæring

  • Delvis gjenåpning av skolen gjelder for elever på VG3, som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.
  • For øvrige elever tar vi sikte på å gjennomføre undervisning via Canvas og andre løsninger så langt det lar seg gjøre i den perioden skolen holder stengt. Vi vet enda hvor lenge dette varer. Hva som er mulig å få til av nettundervisning, vil variere mellom ulike programområder og fag. Vi følger de etablerte timeplanene.
  • Elever skal holde seg oppdatert på alt som angår fag og opplæring på Canvas. All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
  • Elevene må forvente at det brukes litt tid i starten på å teste ut ulike undervisningsmåter, slik at elever og lærere finner gode løsninger sammen.
  • Det er viktig å være klar over at dette er en spesiell situasjon, og at man ikke kan forvente at disse løsningene blir en fullgod erstatning for ordinær skole. Likevel: Sammen skal elever og lærere få til god læring!
  • Det er kontaktlærer som kontaktes dersom det oppstår sykdom, eller om det er utfordringer med pc etc.

Retningslinjer for hjemmeundervisning mens skolen er stengt

Opplæringen skal så langt det er mulig, gå som vanlig og på samme tidspunkt etter timeplan. Hovedforskjellen er at den foregår på en annen arena.

  • Du skal gå ut fra at planlagte aktiviteter gjennomføres.
  • Hvis aktiviteter skal foregå digitalt i sanntid skal du få beskjed av faglærer i god tid i forveien.
  • Hvis du ikke leverer inn pålagt arbeid kan du få ordensanmerkning og/eller IV. 
  • Du får ikke fravær, men du skal varsle kontaktlærer via melding i Canvas hvis du er syk.

Ved spørsmål, kontakt kontaktlærer eller faglærer

Avlyste eksamener

Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole våren 2020 er avlyst. Privatisteksamener skal gjennomføres. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Les mer på udir.no

Rådgiverne har hjemmekontor

Rådgiverne har hjemmekontor, men er tilgjengelige på telefon og e-post. Er det noe du lurer på vedrørende videre skolegang og utdanning er det bare å ta kontakt. Trenger du bare noen å snakke med, kan du også ta kontakt.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere på videregående skoler i Trondheim er pga. koronapandemien satt til å gjøre andre oppgaver i kommunen, men vi er tilgjengelig slik at dere kan ta kontakt pr sms på 917 29 991. Send oss en kort beskjed, så tar vi kontakt tilbake så snart vi kan. Se også Skolehelsetjenestens nettside. Vi minner om at Helsestasjon for ungdom også har et tilbud.Helsestasjon for ungdom

Vi vil gi fortløpende informasjon om situasjonen på skolens hjemmeside og på nettsidene til Trøndelag Fylkeskommune.

Med vennlig hilsen
Marit Stovner