Oppdatering om smittesituasjonen

Holdut_liggende.jpg

Informasjon til elever og foresatte på Charlottenlund videregående skole om oppdatert status for smittesituasjonen.

Onsdag 2. juni

En elev i 3ST har testet positivt for Covid -19. Flere klasser på 3. trinn studiespesialisering og studieforberedende utdanningsløp er berørt. Til sammen ca. 86 elever og 9 ansatte. Ingen er satt i karantene, men de berørte er bedt om å teste seg.

Mandag 31. mai

På grunn av smittesituasjonen i Trondheim går skolen over på rødt nivå fra onsdag 2. juni. Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt. Elever følger anvisning fra faglærere i Canvas. 

Søndag 30. mai

En elev i 1IM1 har testet positivt for Covid -19. Klassen og 1 lærer er satt i karantene. To andre elever er også berørt. Hvis det er spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Robert Morsund eller undertegnede.

Onsdag 26. mai

To elever i 1BA har testet positivt for Covid -19. I det ene tilfellet berører det ingen andre ved skolen. I det andre tilfellet får elevene i klassen og 4 lærere en sms fra smittevernkontoret med beskjed om å teste seg. Ellers blir ingen andre berørt. Det blir ingen karantene på noen.

Tirsdag 25. mai

En elev i  har testet positivt for Covid -19. Den berørte klassen og 5 ansatte er satt i karantene. Eleven vært på skolen i smitteførende periode, og det medfører at alle får 10 dager karantene.

Søndag 23. mai

I løpet av helgen har skolen fått 5 elever som har fått påvist Covid-19. Elever og lærere som er berørt har fått melding fra smittevernkontoret om hvordan de skal forholde seg. Kontaktlærere har lagt ut beskjeder på Canvas om hvordan opplæringen blir gitt.

Fredag 21. mai

En elev ved skolen er smittet av Covid-19. Eleven går på vg3 - ST. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode, så ingen andre blir berørt. Ta kontakt med egen avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Tirsdag 18. mai

En elev ved skolen er smittet av Covid-19. Eleven har kjent smittekilde utenfor skolen. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode, så ingen andre blir berørt. Hvis medelever har vært i kontakt med den smittede i løpet av langhelgen, kan det være at noen blir satt i karantene.

Ta kontakt med egen avdelingsleder dersom om du har spørsmål.

Onsdag 10. februar

  • En elev har fått påvist Covid-19. Eleven har kjent smittekilde utenfor skolen. Klassens elever er satt i karantene.
  • I tillegg er også enkelte elever og fem ansatte satt i karantene.
  • Alle berørte vil bli kontaktet av smittevernkontoret.
  • Det legges opp til digital opplæring.

25. januar

  • Overgang til gult nivå

Søndag 17. januar

  • En elev har testet positivt på Covid-19. Ingen andre elever eller ansatte blir berørt, da eleven ikke har vært på skolen i smitteførende periode. Elever og lærere i den aktuelle klassen bes følge med på symptomer og da teste seg.
  • En elev har fått påvist smitte. Her blir 14 elever og 2 ansatte satt i karantene. Klassens elever og foresatte har fått telefon fra skolen og vil bli kontaktet av smittevernkontoret. Berørte ansatte vil også bli kontaktet av smittevernkontoret. De berørte blir satt i 10 dagers karantene og det legges opp til digital undervisning.

Fredag 15. januar:

  • To elever har testet positivt for Covid-19. 13 elever og 7 ansatte satt i karantene.

Onsdag 13. januar: 

  • En elev har testet positivt for Covid -19. Eleven har kjent smittekilde utenfor skolen og ingen blir satt i karantene på grunn av denne eleven. 

Søndag 10. januar:

  • En elev har testet positivt for Covid-19. Eleven har kjent smittekilde utenfor skolen. Klassens elever og foresatte har fått sms fra skolen og blir kontaktet av smittevernkontoret. Berørte ansatte vil også bli kontaktet av smittevernkontoret. Dette medfører at 15 elever og 4 lærere nå blir satt i 10 dagers karantene og det legges opp til digital undervisning. 

Regjeringen anbefalte søndag 3. januar at det skal innføres rødt smittevernnivå ved de videregående skolene i landet frem til 18. januar. Kommuneoverlegen i Trondheim fulgte anbefalingen og satte de videregående skolene i Trondheim på rødt nivå samme kveld. 

Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar. Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar.

Det er et mål at elevene i så stor grad som mulig er på skolen, men vi må sikre at det skjer under trygge forhold. På rødt nivå er det et økt krav om å begrense antallet kontakter og å holde oversikt over disse. På grunn av avstandskravet vil rødt nivå på Charlottenlund videregående skole bety en kombinasjon av fysisk oppmøte på skolen og digital opplæring. Skolen har dermed foretatt noen helt nødvendige prioriteringer, og det kan godt komme justeringer underveis.

NB! Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke betyr stengt skole.

Skolen har en egen plan for rødt nivå. Hver enkelt klasse vil få beskjed på Canvas om hvordan deres skoleuke blir. Følg derfor med på Canvas!

Skolen er åpen for elever som trenger å hente nødvendige skolebøker og utstyr.

Mer informasjon om rødt smittevernnivå finner du på
Utdanningsdirektoratets nettside.

Takk for den gode innsatsen alle gjør for å begrense smitten! 

Merk: Det er fortsatt viktig at alle som kan ha symptomer tester seg. 

Les mer om skolens smitteverntiltak

 

En elev ved G3 har testet positivt for Covid -19. Eleven har kjent smittekilde utenfor skolen og ingen blir satt i karantene på grunn av denne eleven.