Smitteverntiltak og organisering av undervisningen på gult nivå

pexels-photo-545014.jpeg

Informasjon om smitteverntiltak og organisering av undervisningen på gult nivå. Før påske lanserte UDIR/FHI ny smittevernveileder for videregående skole. Veilederen er gjeldende fra mandag 12.04.

Utdrag fra ny smittevernveileder:

Det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde skolene åpne er spesielt viktig. De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store.

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring.

I den oppdaterte smittevernveilederen gjeldende fra 12.04. gjentas grunnpilarene for å hindre smittespredning;

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
  2. God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontakt¬smitte
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte. 

I den nye veilederen anbefales at elever og ansatte tester seg dersom de har luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse: 

  1. Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Testing anbefales.
  2. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen ved negativt testresultat og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese)

Mvh Marit Flak Stovner, rektor